سه شنبه، 6 مهر، 1400
 
 

محبوبترين ها
WS-C2960G-8TC-L
WS-C2960G-8TC-L


WS-C2960S-24TS-L
WS-C2960S-24TS-L


WS-C2960S-24TD-L
WS-C2960S-24TD-L


WS-C2960-24TC-S
WS-C2960-24TC-S


WS-C4900M
WS-C4900M


CISCO876-SEC-K9
CISCO876-SEC-K9


WS-C2960-24LC-S
WS-C2960-24LC-S


WS-C2960-24TT-L
WS-C2960-24TT-L


WS-C2918-24TT-C
WS-C2918-24TT-C


WS-C2918-48TT-C
WS-C2918-48TT-C


معروفترين ها
WS-C2960-48TT-L
WS-C2960-48TT-L


WS-C2960-24PC-L
WS-C2960-24PC-L


WS-C2960-24PC-S
WS-C2960-24PC-S


WS-C2960-24TC-S
WS-C2960-24TC-S


WS-C2960S-24TS-L
WS-C2960S-24TS-L


WS-C2960S-48TD-L
WS-C2960S-48TD-L


WS-C2960-24TT-L
WS-C2960-24TT-L


WS-C2960G-8TC-L
WS-C2960G-8TC-L


WS-X45-SUP6L-E
WS-X45-SUP6L-E


WS-C2960S-24TD-L
WS-C2960S-24TD-L


آمار سايت
تعداد بازديد از وبگاه
5695295
از تاریخ خرداد 1390
مجموعه ها
سوئیچ های 2960 سری X
سوئیچ های 2960 سری X
سوئیچ های 2960 سری XR
سوئیچ های 2960 سری XR
سوئیچ های Nexus 5000
سوئیچ های Nexus 5000
سوئیچ های Nexus 7000
سوئیچ های Nexus 7000
سوئیچ های سری 2960
سوئیچ های سری 2960
سوئیچ های سری 3560
سوئیچ های سری 3560
سوئیچ های سری 3750
سوئیچ های سری 3750
سوئیچ های سری 3850
سوئیچ های سری 3850
سوئیچ های سری 4500
سوئیچ های سری 4500
سوئیچ های سری 4900
سوئیچ های سری 4900
سوئیچ های سری 4900M
سوئیچ های سری 4900M
سوئیچ های سری 5000
سوئیچ های سری 5000
سوئیچ های سری 6500
سوئیچ های سری 6500
سوئیچ های سری 9300
سوئیچ های سری 9300

محبوبترين ها
WS-C2960G-8TC-L كالا: سوئیچ های سری 2960
توليد كننده: شرکت سیسکو

 

همراه با تایید اصل بودن کلیه تجهیزات سیسکو از طریق سایت www.cisco.com به وسیله ایمیل برای مشتری


 
بيشتر ...
WS-C2960S-24TS-L كالا: سوئیچ های سری 2960
توليد كننده: شرکت سیسکو

 

همراه با تایید اصل بودن کلیه تجهیزات سیسکو از طریق سایت www.cisco.com به وسیله ایمیل برای مشتری


 
بيشتر ...
WS-C2960S-24TD-L كالا: سوئیچ های سری 2960
توليد كننده: شرکت سیسکو

همراه با تایید اصل بودن کلیه تجهیزات سیسکو از طریق سایت www.cisco.com به وسیله ایمیل برای مشتری


 
بيشتر ...
WS-C2960-24TC-S كالا: سوئیچ های سری 2960
توليد كننده: شرکت سیسکو

 

همراه با تایید اصل بودن کلیه تجهیزات سیسکو از طریق سایت www.cisco.com به وسیله ایمیل برای مشتری


 
بيشتر ...
WS-C4900M كالا: سوئیچ های سری 4900M
توليد كننده: شرکت سیسکو
 
بيشتر ...


       
       
       
     
INP-Nuke © 2005-2010 Nukelearn

تمامي حقوق متعلق به شاپ سیسکو مي باشد.