جمعه، 29 تیر، 1403
 
 

محبوبترين ها
WS-C2960S-24TS-L
WS-C2960S-24TS-L


WS-C2960S-24TD-L
WS-C2960S-24TD-L


WS-C2960-24TC-S
WS-C2960-24TC-S


WS-C4900M
WS-C4900M


CISCO876-SEC-K9
CISCO876-SEC-K9


WS-C2960-24LC-S
WS-C2960-24LC-S


WS-C2960-24TT-L
WS-C2960-24TT-L


WS-C2918-24TT-C
WS-C2918-24TT-C


WS-C2918-48TT-C
WS-C2918-48TT-C


WS-C2918-24TC-C
WS-C2918-24TC-C


معروفترين ها
WS-C2960-48TT-L
WS-C2960-48TT-L


WS-X45-SUP6L-E
WS-X45-SUP6L-E


WS-C2960-24PC-L
WS-C2960-24PC-L


WS-C2960S-48TD-L
WS-C2960S-48TD-L


WS-C2960S-24TS-L
WS-C2960S-24TS-L


WS-C2960-24TC-S
WS-C2960-24TC-S


WS-C2960G-8TC-L
WS-C2960G-8TC-L


WS-C2960-24PC-S
WS-C2960-24PC-S


WS-C2960-24TT-L
WS-C2960-24TT-L


HWIC-D-9ESW-POE
HWIC-D-9ESW-POE


آمار سايت
تعداد بازديد از وبگاه
16972132
از تاریخ خرداد 1390
نمایندگی فروش سیسکو - بزرگترین مرکز فروش تجهیزات سیسکو - Switch - Router - Firewall - VOIP آمار بازدید
نمایندگی فروش سیسکو - بزرگترین مرکز فروش تجهیزات سیسکو - Switch - Router - Firewall - VOIP آمار بازدید

تعداد صفحات بازدید شده 16972133 بار از تاریخ خرداد 1390

[ نمایش آمار تفصیلی ]


نمایشگرهای اینترنت

 MSIE: Internet ExplorerInternet ExplorerInternet Explorer 3.767 % (639472)
 FireFox: FireFoxFireFoxFireFox 10.94 % (1857471)
 Netscape: NetscapeNetscapeNetscape 82.24 % (13959120)
 Opera: OperaOperaOpera 0.088 % (15091)
 Konqueror: KonquerorKonqueror (KDE)Konqueror 0.012 % (2147)
 Lynx: LynxLynxLynx 0.001 % (171)
 موتورهای جستجو: Robots - Spiders - BuscadoresRobots - Spiders - BuscadoresRobots/Spiders 1.281 % (217471)
 ناشناخته: Otros - DesconocidosOtros - Desconocidosناشناخته / غیره 1.656 % (281190)


سیستم های عامل

 Windows:WindowsWindowsWindows 29.30 % (4973493)
 Linux:LinuxLinuxLinux 13.12 % (2228281)
 Mac/PPC:Mac/PPCMac - PPCMac/PPC 21.01 % (3567313)
 FreeBSD:FreeBSDFreeBSDFreeBSD 0.001 % (218)
 SunOS:SunOSSunOSSunOS 0.000 % (86)
 IRIX:SGI IrixSGI IrixSGI Irix 1.178 % (2)
 BeOS:BeOSBeOSBeOS 5.892 % (1)
 OS/2:OS/2OS/2OS/2 0.167 % (28506)
 AIX:AIXAIXAIX 5.892 % (1)
 ناشناخته:Otros - DesconocidosOtros - Desconocidosناشناخته / غیره 36.37 % (6174232)آمار متفرقه

 کاربر عضو : 2
 نویسنده فعال : 2
 مطالب و مقالات موجود : 90
 نظرات و پیشنهادات : 0
 مطالب و مقالات آماده تائید :


       
       
       
     
INP-Nuke © 2005-2010 Nukelearn

تمامي حقوق متعلق به شاپ سیسکو مي باشد.