شنبه، 26 مرداد، 1398
 
 





محبوبترين ها
WS-C2960-24LC-S
WS-C2960-24LC-S


WS-C2960G-8TC-L
WS-C2960G-8TC-L


WS-C2960S-24TS-L
WS-C2960S-24TS-L


WS-C2960S-24TD-L
WS-C2960S-24TD-L


WS-C2960-24TT-L
WS-C2960-24TT-L


WS-C2960-24TC-S
WS-C2960-24TC-S


WS-C4900M
WS-C4900M


CISCO876-SEC-K9
CISCO876-SEC-K9


SF300-24PP
SF300-24PP


WS-C2918-24TT-C
WS-C2918-24TT-C


معروفترين ها
WS-C2960-48TT-L
WS-C2960-48TT-L


WS-C2960-24PC-L
WS-C2960-24PC-L


WS-C2960-24PC-S
WS-C2960-24PC-S


WS-C2960-24TC-S
WS-C2960-24TC-S


WS-C2960-24TT-L
WS-C2960-24TT-L


WS-C2960S-24TS-L
WS-C2960S-24TS-L


WS-C2960G-8TC-L
WS-C2960G-8TC-L


WS-C2960S-48TD-L
WS-C2960S-48TD-L


WS-C2960-24-S
WS-C2960-24-S


WS-C2960-24LT-L
WS-C2960-24LT-L


آمار سايت
تعداد بازديد از وبگاه
3735977
از تاریخ خرداد 1390
نمایندگی فروش سیسکو - بزرگترین مرکز فروش تجهیزات سیسکو - Switch - Router - Firewall - VOIP آمار بازدید
نمایندگی فروش سیسکو - بزرگترین مرکز فروش تجهیزات سیسکو - Switch - Router - Firewall - VOIP آمار بازدید

تعداد صفحات بازدید شده 3735978 بار از تاریخ خرداد 1390

[ نمایش آمار تفصیلی ]


نمایشگرهای اینترنت

 MSIE: Internet ExplorerInternet ExplorerInternet Explorer 15.20 % (567897)
 FireFox: FireFoxFireFoxFireFox 5.407 % (202007)
 Netscape: NetscapeNetscapeNetscape 75.21 % (2810200)
 Opera: OperaOperaOpera 0.151 % (5658)
 Konqueror: KonquerorKonqueror (KDE)Konqueror 0.000 % (15)
 Lynx: LynxLynxLynx 0.004 % (168)
 موتورهای جستجو: Robots - Spiders - BuscadoresRobots - Spiders - BuscadoresRobots/Spiders 2.616 % (97744)
 ناشناخته: Otros - DesconocidosOtros - Desconocidosناشناخته / غیره 1.399 % (52289)


سیستم های عامل

 Windows:WindowsWindowsWindows 28.17 % (1052663)
 Linux:LinuxLinuxLinux 1.834 % (68529)
 Mac/PPC:Mac/PPCMac - PPCMac/PPC 1.353 % (50555)
 FreeBSD:FreeBSDFreeBSDFreeBSD 0.000 % (9)
 SunOS:SunOSSunOSSunOS 0.002 % (80)
 IRIX:SGI IrixSGI IrixSGI Irix 0 % (0)
 BeOS:BeOSBeOSBeOS 2.676 % (1)
 OS/2:OS/2OS/2OS/2 0.005 % (187)
 AIX:AIXAIXAIX 2.676 % (1)
 ناشناخته:Otros - DesconocidosOtros - Desconocidosناشناخته / غیره 68.62 % (2563953)



آمار متفرقه

 کاربر عضو : 2
 نویسنده فعال : 2
 مطالب و مقالات موجود : 87
 نظرات و پیشنهادات : 0
 مطالب و مقالات آماده تائید :


       
       
       
     
INP-Nuke © 2005-2010 Nukelearn

تمامي حقوق متعلق به شاپ سیسکو مي باشد.