پنجشنبه، 7 بهمن، 1400
 
 

محبوبترين ها
WS-C2960G-8TC-L
WS-C2960G-8TC-L


WS-C2960S-24TS-L
WS-C2960S-24TS-L


WS-C2960S-24TD-L
WS-C2960S-24TD-L


WS-C2960-24TC-S
WS-C2960-24TC-S


WS-C4900M
WS-C4900M


CISCO876-SEC-K9
CISCO876-SEC-K9


WS-C2960-24LC-S
WS-C2960-24LC-S


WS-C2960-24TT-L
WS-C2960-24TT-L


WS-C2918-24TT-C
WS-C2918-24TT-C


WS-C2918-48TT-C
WS-C2918-48TT-C


معروفترين ها
WS-C2960-48TT-L
WS-C2960-48TT-L


WS-C2960-24PC-L
WS-C2960-24PC-L


WS-C2960-24TC-S
WS-C2960-24TC-S


WS-C2960-24PC-S
WS-C2960-24PC-S


WS-C2960S-24TS-L
WS-C2960S-24TS-L


WS-C2960S-48TD-L
WS-C2960S-48TD-L


WS-C2960-24TT-L
WS-C2960-24TT-L


WS-C2960G-8TC-L
WS-C2960G-8TC-L


WS-X45-SUP6L-E
WS-X45-SUP6L-E


HWIC-D-9ESW-POE
HWIC-D-9ESW-POE


آمار سايت
تعداد بازديد از وبگاه
6193248
از تاریخ خرداد 1390
نمایندگی فروش سیسکو - بزرگترین مرکز فروش تجهیزات سیسکو - Switch - Router - Firewall - VOIP آمار بازدید
نمایندگی فروش سیسکو - بزرگترین مرکز فروش تجهیزات سیسکو - Switch - Router - Firewall - VOIP آمار بازدید

تعداد صفحات بازدید شده 6193249 بار از تاریخ خرداد 1390

[ نمایش آمار تفصیلی ]


نمایشگرهای اینترنت

 MSIE: Internet ExplorerInternet ExplorerInternet Explorer 9.403 % (582377)
 FireFox: FireFoxFireFoxFireFox 5.846 % (362111)
 Netscape: NetscapeNetscapeNetscape 81.53 % (5049498)
 Opera: OperaOperaOpera 0.134 % (8316)
 Konqueror: KonquerorKonqueror (KDE)Konqueror 0.031 % (1950)
 Lynx: LynxLynxLynx 0.002 % (169)
 موتورهای جستجو: Robots - Spiders - BuscadoresRobots - Spiders - BuscadoresRobots/Spiders 1.974 % (122262)
 ناشناخته: Otros - DesconocidosOtros - Desconocidosناشناخته / غیره 1.074 % (66566)


سیستم های عامل

 Windows:WindowsWindowsWindows 26.64 % (1650002)
 Linux:LinuxLinuxLinux 6.142 % (380418)
 Mac/PPC:Mac/PPCMac - PPCMac/PPC 1.582 % (98038)
 FreeBSD:FreeBSDFreeBSDFreeBSD 0.000 % (32)
 SunOS:SunOSSunOSSunOS 0.001 % (80)
 IRIX:SGI IrixSGI IrixSGI Irix 0 % (0)
 BeOS:BeOSBeOSBeOS 1.614 % (1)
 OS/2:OS/2OS/2OS/2 0.398 % (24705)
 AIX:AIXAIXAIX 1.614 % (1)
 ناشناخته:Otros - DesconocidosOtros - Desconocidosناشناخته / غیره 65.23 % (4039972)آمار متفرقه

 کاربر عضو : 2
 نویسنده فعال : 2
 مطالب و مقالات موجود : 90
 نظرات و پیشنهادات : 0
 مطالب و مقالات آماده تائید :


       
       
       
     
INP-Nuke © 2005-2010 Nukelearn

تمامي حقوق متعلق به شاپ سیسکو مي باشد.