شنبه، 4 تیر، 1401
 
 

محبوبترين ها
WS-C2960S-24TS-L
WS-C2960S-24TS-L


WS-C2960S-24TD-L
WS-C2960S-24TD-L


WS-C2960-24TC-S
WS-C2960-24TC-S


WS-C4900M
WS-C4900M


CISCO876-SEC-K9
CISCO876-SEC-K9


WS-C2960-24LC-S
WS-C2960-24LC-S


WS-C2960-24TT-L
WS-C2960-24TT-L


WS-C2918-24TT-C
WS-C2918-24TT-C


WS-C2918-48TT-C
WS-C2918-48TT-C


WS-C2918-24TC-C
WS-C2918-24TC-C


معروفترين ها
WS-C2960-48TT-L
WS-C2960-48TT-L


WS-C2960-24PC-L
WS-C2960-24PC-L


WS-C2960S-48TD-L
WS-C2960S-48TD-L


WS-C2960-24TC-S
WS-C2960-24TC-S


WS-C2960S-24TS-L
WS-C2960S-24TS-L


WS-C2960-24PC-S
WS-C2960-24PC-S


WS-X45-SUP6L-E
WS-X45-SUP6L-E


WS-C2960G-8TC-L
WS-C2960G-8TC-L


WS-C2960-24TT-L
WS-C2960-24TT-L


HWIC-D-9ESW-POE
HWIC-D-9ESW-POE


آمار سايت
تعداد بازديد از وبگاه
8279067
از تاریخ خرداد 1390
نمایندگی فروش سیسکو - بزرگترین مرکز فروش تجهیزات سیسکو - Switch - Router - Firewall - VOIP آمار بازدید
نمایندگی فروش سیسکو - بزرگترین مرکز فروش تجهیزات سیسکو - Switch - Router - Firewall - VOIP آمار بازدید

تعداد صفحات بازدید شده 8279068 بار از تاریخ خرداد 1390

[ نمایش آمار تفصیلی ]


نمایشگرهای اینترنت

 MSIE: Internet ExplorerInternet ExplorerInternet Explorer 7.433 % (615402)
 FireFox: FireFoxFireFoxFireFox 5.403 % (447344)
 Netscape: NetscapeNetscapeNetscape 84.69 % (7011643)
 Opera: OperaOperaOpera 0.124 % (10287)
 Konqueror: KonquerorKonqueror (KDE)Konqueror 0.025 % (2133)
 Lynx: LynxLynxLynx 0.002 % (169)
 موتورهای جستجو: Robots - Spiders - BuscadoresRobots - Spiders - BuscadoresRobots/Spiders 1.479 % (122481)
 ناشناخته: Otros - DesconocidosOtros - Desconocidosناشناخته / غیره 0.840 % (69609)


سیستم های عامل

 Windows:WindowsWindowsWindows 22.44 % (1858100)
 Linux:LinuxLinuxLinux 5.836 % (483169)
 Mac/PPC:Mac/PPCMac - PPCMac/PPC 19.25 % (1594062)
 FreeBSD:FreeBSDFreeBSDFreeBSD 0.000 % (33)
 SunOS:SunOSSunOSSunOS 0.000 % (81)
 IRIX:SGI IrixSGI IrixSGI Irix 0 % (0)
 BeOS:BeOSBeOSBeOS 1.207 % (1)
 OS/2:OS/2OS/2OS/2 0.323 % (26798)
 AIX:AIXAIXAIX 1.207 % (1)
 ناشناخته:Otros - DesconocidosOtros - Desconocidosناشناخته / غیره 52.14 % (4316823)آمار متفرقه

 کاربر عضو : 2
 نویسنده فعال : 2
 مطالب و مقالات موجود : 90
 نظرات و پیشنهادات : 0
 مطالب و مقالات آماده تائید :


       
       
       
     
INP-Nuke © 2005-2010 Nukelearn

تمامي حقوق متعلق به شاپ سیسکو مي باشد.